29 czerwca odwiedziliśmy Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Emanuela Smołki w Opolu. Wzięliśmy udział w wernisażu wystawy „Pięć oblicz Stanisławowa” połączonej z wykładem Tomasza Kuby Kozłowskiego. Miasto Opole zamieszkuje wielu mieszkańców przybyłych z Kresów.

Fotorelacja z XXIX Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian, Częstochowa – Jasna Góra, 2 lipca 2023 r. Fot. Zdzisław Lewandowski, Jerzy Akielaszek