O terminie spotkania w Głogowie powiadomimy Państwo w najbliższym terminie.

Zgodnie z harmonogramem projektu ‘Co kryją kolejowe archiwa rodzinne’, Stacja Muzeum zakończyła właśnie serię spotkań z czytelnikami ‘Historii kolejowych’, pokaz towarzyszących im wystaw mobilnych oraz nagrania ze świadkami historii. Dzięki zaangażowaniu naszego Stowarzyszenia, w ramach zadania odbył się m.in. objazd naukowo-popularyzatorski muzealników po Dolnym Śląsku, a w chwili obecnej na dworcu PKP w Głogowie prezentowana jest wystawa planszowa Stacji Muzeum pt. „Drogi żelazne w obiektywie mistrzów”.

Równolegle z ww. działaniami, trwały prace nad opracowaniem i przygotowaniem do druku książki Michała Jerzego Chromińskiego pt. „Żołnierze żelaznych szlaków w walce o Kresy Północno-Wschodnie w latach 1919–1920”. Stanowi ona hołd oddany tysiącom kolejarzy-żołnierzy i żołnierzy-kolejarzy, którzy z ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem oraz narażeniem zdrowia i życia uczestniczyli w obronie dopiero co odrodzonej Polski na jej północno-wschodnich rubieżach.

Dzisiaj mamy przyjemność zaprezentować Państwu okładkę tej wyjątkowej publikacji. Więcej informacji na temat „Żołnierzy żelaznych szlaków…” oraz przyszłorocznych planów promocyjnych podamy wkrótce. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym 2024 roku książka zawita również na Dolny Śląsk.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”.