Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Kontakt:

Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”
KRS 0000690193, NIP 693 21 81 233, REGON 368021050
 
NR konta Bank Spółdzielczy w Głogowie 49 8646 0008 0000 0026 1326 0001
 
Nr konta:Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Lubinie 68 1090 2082 0000 0001 4479 9859
 
tel. do kontaktów: + 48 503 951 717