Opublikowano

X JUBILEUSZOWY KONCERT KRESOWY

W dniu 24 maja członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w Wielkim Koncercie Kresowym rozpoczynającym już dziesiątą edycję akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Jej organizatorami i propagatorami kolejny już raz są, Fundacja Studio Wschód, której prezesem jest Pani Grażyna Orłowska – Sondej oraz TVP Polonia, a patronatem objęło Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

8 lipca br – 1100 wolontariuszy wyruszy na Ukrainę w celu ratowania zapomnianych polskich cmentarzy oraz udzielenia wsparcia mieszkającym na Kresach Polakom. Jest to ruch społeczny, który powstał na Dolnym Śląsku i jest fenomenem w skali kraju. Wnukowie przesiedlonych kresowian powracają na swoja ojcowiznę. Porządkują i inwentaryzują zapomniane polskie cmentarze, które niszczeją na Ukrainie. Uczą się przy tym historii, patriotyzmu i pokory. Na dawnych terenach Rzeczypospolitej znajdują się mogiły dziadków, pradziadków wielu młodych mieszkańców Dolnego Śląska. W okresie tych dziesięciu lat uczniowie zebrali ponad 1,5 mln złotych, które były pomocne w organizacji tych wyjazdów. W tym roku, tak jak i w poprzednich w pracach porządkowych i rekonstrukcyjnych będą uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, studenci oraz osoby dorosłe z Dolnego Śląska i nie tylko, którzy w ten szlachetny sposób spędzą część wakacji. Prace będą wykonywane na cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa oraz na Wołyniu i Podolu.

Wspomniany koncert rozpoczął się uroczystą paradą pocztów sztandarowych szkół biorących udział w akcji przy udziale orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych i kompanii reprezentującej Akademię Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki z Wrocławia. Podczas tego patriotycznego koncertu na scenie wystąpiły zespoły „Podolski Kwiat” z Koziatyna, „Barwinok” z Winnicy, artyści z Wileńszczyzny oraz Zespół Tańca Ludowego UMCS z Lublina.

Zapraszamy do galerii na foto

relację.

Opublikowano

POZNALIŚMY HISTORIĘ BIEŻEŃCÓW

Dnia 17.05.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima w Głogowie, odbyło się spotkanie z autorką książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy” – p. Anetą Prymaka – Oniszk. Przybyli na spotkanie mieli okazję poznać wydarzenia historyczne, które doprowadziły do fali emigracji (ucieczki) kilku milionów mieszkańców ówczesnych zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego, a którego apogeum miało miejsce od wiosny do jesieni 1915 roku. Autorka przedstawiła wstrząsające relacje z ich podróży w głąb Rosji, pobytu w miejscach docelowych oraz dramatów związanych z powrotami do domów.

Dziękujemy Pani Anecie Prymaka – Oniszk za tę wartościową lekcję historii oraz za to, że swoją książką uzupełniła lukę na półce z książkami opisującymi historię Polski oraz narodów ją zamieszkujących.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Opublikowano

PARK MIEJSKI WE WROCŁAWIU OTRZYMAŁ GODNE IMIĘ

 

Przedstawiciele Naszego Stowarzyszenia w dniu 14 maja, na zaproszenie Wojskowej Izby Lekarskiej uczestniczyli w uroczystości nadania parkowi miejskiemu we Wrocławiu imienia Lesława Ignacego Węgrzynowskiego.

Lesław Ignacy Węgrzynowski (1885-1956) – polski lekarz, oficer, jedyna w historii osoba, która pełniła wysoką funkcję zarówno podczas Obrony Lwowa w 1918 roku, jak i podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Jako Szef Sanitarny Naczelnej Komendy Obrony Lwowa położył olbrzymie zasługi dla odzyskania niepodległości i przywrócenia swego ukochanego miasta do macierzy. Po zakończeniu II wojny światowej nie mógł powrócić do rodzinnego Lwowa, jak duża część świata naukowego miasta osiadł we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczył w walce z gruźlicą, która dziesiątkowała polskie społeczeństwa w tym okresie. W 1949 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy profesora Katedry Ftyzjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Wrocławiu. Po dwóch latach zwolniony z uczelni z adnotacją „politycznie wrogi, naukowo bez wartości, raczej zacofany, nie powinien pozostać na katedrze”. Mimo takiego traktowania nie tracił ducha, do końca życia niósł pomoc chorym na gruźlicę w Miejskiej Poradni Przeciwgruźliczej we Wrocławiu.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w

galerii

 

 

Opublikowano

Z WIZYTĄ NA KRESACH

W ramach akcji Mogiłę  Pradziada Ocal od Zapomnienia w dniach 01.05. – 05.05.2019 Nasz kolega Piotr Paliszkiewicz udał się z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich z Bolesławca do Jazłowca, Buczacza, Potoku Złotego, Sieniawy i Zbaraża.

Po przyjeździe do Jazłowca zostali oni zakwaterowani w klasztorze – Domu Rekolekcyjnym  bł. Marceliny. W Jazłowcu odwiedzili cmentarz gdzie okazało się, że drzewa i krzewy zostały wycięte przez miejscową ludność pod nadzorem sołtysa. W drugim dniu po porannej Mszy Świętej w kaplicy klasztornej nasz kolega przekazał siostrom zakonnym paczki z chemią gospodarczą przygotowane przez Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”, za które siostry wręczyły pisemne podziękowanie. Zwiedzając Jazłowiec oraz Potok Złoty zapoznali się z historią tych miejscowości, a przyjęci przez merów  otrzymali zapewnieni  o kontynuowaniu pomocy przy oczyszczeniu cmentarzy. W Buczaczu przyjęci zostali przez miejscowego proboszcza, który zapoznał ich z historią kościoła oraz miasta. Mieli również okazję zaopatrzyć się w wspaniały buczacki koniak. Po drodze do Sieniawy w Rykomyszu podziwiali groty skalne gdzie zamieszkiwali zakonnicy w czasie prześladowań. W Zawranicy – grekokatolickiej „Częstochowie” zachwycali się pięknymi cerkwiami, drogą krzyżową oraz wspaniałym miejscowym Jeruzalem. Po przyjeździe do Zbaraża, nasz kolega skorzystał z okazji i odwiedził swoich krewnych w Małym Chodaczkowie i Romanówce i udał się z nimi na groby przodków na cmentarzach uporządkowanych przez młodzież z Polski oraz miejscową ludność. W sobotę 04.05.2019 W auli szkoły muzycznej  odbył się koncert z okazji Dni Zbaraża, na którym wystąpiły miejscowe zespoły z Kamieńca i Zbaraża na oraz Zespół   Folklorystyczny „Niespodzianka” z Tomaszowa Bolesławieckiego, który  w tym czasie koncertowym na Ukrainie.

Pięknym akcentem tego wyjazdu było odznaczenie Pani Barbary Smoleńskiej szefowej Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich z Bolesławca przez Mera miasta oraz przekazanie sadzonek dębów kresowych dla Głogowa i Bolesławca (wraz z certyfikatami  ich pochodzenia), przez Piotra Bajdeckiego Prezesa Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Zbarażu.

Uczestnicy wyjazdu zostali zaproszeni przez Mera miasta Zbaraż Pana Romana Polikrowskiego na uroczystą kolację. W niedzielę po mszy świętej, odprawionej w odrestaurowywanym kościele w Zbarażu zostali ugoszczeni na obiedzie u rodziny ukraińskiej i po pożegnaniu udali się w drogę powrotną do Polski.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji