Z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ???????? liczna reprezentacja Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa wzięła udział w głogowskich, powiatowo-miejskich obchodach tego wydarzenia. Kwiaty pod obeliskiem złożyła delegacja GEK w składzie: prof. Marcin Witczak, Jerzy Pilecki oraz dr Jan Walczak. Bardzo dziękujemy