Ustawa Rządowa uchwalona 3 maja 1791 roku regulowała ustrój prawny monarchii dziedzicznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją.

W obchodach rocznicowych zorganizowanych w 29 kwietnia przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wikowie wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa.

Jerzy Pilecki w imieniu GEK przekazał do szkolnej biblioteki ufundowany zestaw książek oraz tomik własnych wierszy.