W dniu  13 kwietnia, o godz. 11.00, w czwartek, pod pomnikiem SYBIRAKÓW na cmentarzu przy ul. Legnickiej, w zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pamięci Polakom wywiezionym na nieludzką ziemię podczas II wywózki.

W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r., a więc w czasie kiedy NKWD mordowało polskich jeńców i więźniów w Katyniu, ich rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb ZSRR przeprowadzonej przez władze sowieckie.

Foto relacja Zdzisława Lewandowskiego.