Pracownicy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 16 czerwca, w piątek, w MBP Głogów Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głogowie będą prowadzili zbiórkę pamiątek kresowych w celu utworzenia w Brzegu Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresowej.

Partnerem przedsięwzięcia jest Głogowska Edukacja Kresowa

Zachęcamy osoby zainteresowane do wsparcia tej inicjatywy i już teraz do przeglądu domowych archiwów.

Koordynatorem ze strony GEK jest kol. Piotr Paliszkiewicz, tel. 793 034 149. Pamiątki przekażecie Państwo bezpośrednio pracownikom Muzeum w Brzegu w czerwcu, podczas ich wizyty w Głogowie.

W 2019 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, w ramach tzw. Archiwum Kresowego powstała wystawa Kresy ocalone wspomnienia. Ekspozycję stworzono z troski o historyczne dziedzictwo kresowe i dążenie do ochrony pamięci historycznej. Wystawa była przyczynkiem do powierzenia naszemu muzeum  misji utworzenia placówki poświęconej Kresom i Kresowianom.

Wiemy, że tworząc nowy oddział chcemy prowadzić narrację dwutorowo, prezentując relacje łączące Śląsk z Kresami Rzeczpospolitej. Te światy „równoległe” na przestrzeni wieków miały wiele punktów wspólnych. Zwornikiem naszej opowieści będzie przesiedlenie mieszkańców Lwowa, Stanisławowa, Wilna, Kamieńca Podolskiego, Żółkwi i wielu miast , miasteczek i wsi na tereny dzisiejszej Polski południowo-zachodniej.   

Po konsultacjach z Organizacjami Kresowymi rozpoczynamy akcję zbiórki pamiątek kresowych. Prosimy o przekazywanie pamiątek, dokumentów, szeroko pojętych dzieł sztuki a także przedmiotów życia codziennego przywiezionych z Kresów bądź z nimi związanych. Obiekty zasilą zbiory zgromadzone w ramach tzw. Archiwum Kresowego i stanowić będą podstawę ekspozycji w nowotworzonym Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Zapewniamy profesjonalną renowację oraz przechowywanie w warunkach, które pozwolą uchronić je przed zniszczeniem. Zamierzamy udostępnić zebrane w trakcie zbiórki pamiątki również na specjalnie do tego celu przygotowanym portalu muzealnym. Mamy nadzieję, że Podzielicie się Państwo Waszymi wspomnieniami z wszystkimi, którzy nas odwiedzą. Więcej informacji, w tym regulamin zbiórki dostępny jest na stronie internetowej Muzeum pod adresem:https://brzegzamek.pl/zbiorka

email: zbiorka@brzegzamek.pl

Telefon do kontaktu w sprawie zbiórki:

883 777 014

#DoBrzeguNaKresy