Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wyjazdu do Wilna (06.09-13.09) dla Pana Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa, dla Pani Małgorzata Kotula właścicielki firmy KORIM oraz dla Państwa Iwony i Janusza Szulc właścicieli firmy Alfa i Omega .

Dziękujemy również Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/Bolesławiec za umożliwienie wspólnej organizacji projektu „Wolontariat dla Nowej Rossy w Wilnie” finansowanego przez Instytut Polonika.