Część 1. fotorelacji z pobytu Głogowskiej Edukacji Kresowej w Wilnie – stolicy Litwy

Fot. Jan Walczak