W tym roku w ramach Narodowego Czytania lektura opisująca wyjątkowo dokładnie i pięknie kresowe społeczeństwo i krajobrazy – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Zachęcamy do udziału w dzisiejszych wydarzeniach w ramach Narodowe Czytanie oraz do lektury indywidualnej ????????