Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Stacja Muzeum w Warszawie w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Głogowska Edukacja Kresowa” organizuje w dniach 11-14 września br. objazd naukowy po Dolnym Śląsku śladami lokalnego dziedzictwa kolejowego.

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielonego w ramach projektu popularyzatorsko-badawczego pn. „Co kryją kolejowe archiwa rodzinne”, zespół Stacji Muzeum zamierza rejestrować relacje świadków historii w ramach Archiwum Historii Mówionej na terenie Głogowa i Węglińca, a także dokumentować śląskie zabytki architektury i infrastruktury kolejowej.

Ponadto, 13 września na terenie dworca kolejowego w Węglińcu odbędzie się spotkanie promujące książkę Dominiki Leszczyńskiej pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny”.

Gospodarzem spotkania będzie Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa.

Fot. Michał Fludziński