Dziś rozpoczęło się głosowanie w plebiscycie „Gazety Wrocławskiej” – OSOBOWOŚĆ ROKU 2022. Wśród wyróżnionych – nominowanych do tego tytułu w kategorii KULTURA znalazł się Prezes naszego Stowarzyszenia dr Jan Walczak za: „ilość i jakość historycznych inicjatyw dla mieszkańców i organizację wielu spotkań z autorami ważnych publikacji, ale też spotkań międzypokoleniowych”.

Zob. link do plebiscytu: https://tiny.pl/wjntc

To nominacja, która wyróżnia ciężką roczną pracę zespołową wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia. Ogromnie się cieszymy, że nasz Prezes znalazł się w tak szczególnym gronie.

Będzie nam oczywiście bardzo miło, jeżeli oddacie Państwo głos, doceniający pracę naszego Stowarzyszenia. Niemniej sama nominacja stanowi dla nas istotne wyróżnienie. Dziękujemy Gazeta Wrocławska! Głosowanie trwa do 23 lutego.

W związku z tym, że głosy są o d p ł a t n e prosimy o przeznaczenie tych środków na pomoc Rodakom na Kresach i działalność naszego Stowarzyszenia, wpłacając ich równowartość na nasze konto, na pewno właściwie je spożytkujemy:

Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa

Santander Bank 68 1090 2082 0000 0001 4479 9859

Bardzo dziękujemy!