W poniedziałek 06 marca 2023 r o godz. 17:00 w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa będziemy gościć Tomasza Kubę Kozłowskiego

popularyzatora wielowątkowego i wielokulturowego dziedzictwa Kresów, organizatora spotkań, dyskusji, promocji książek, projekcji filmowych, wykładów dla dorosłych, spacerów historycznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży poświęconych Kresom. Od 2009 roku pracownik Domu Spotkań z Historią w Warszawie – twórca i koordynator programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest wszechstronna popularyzacja dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Współorganizator wydarzeń poświęconych Kresom w wielu miejscach w kraju, m.in. Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Warszawie, Festiwalu Dziedzictwa Kresów na Podkarpaciu.  

Autor ponad 250 oryginalnych prezentacji multimedialnych poświęconych Kresom.

W latach 2007 – 2022 swoje prezentacje przedstawiał dorosłym, uczniom szkół podstawowych i średnich, studentom i seniorom z U3W w 110 miejscowościach w całej Polsce oraz w 10 za granicą (na Ukrainie, Litwie, w Czechach i Anglii).

Od jesieni 2021 roku prowadzi cykl comiesięcznych spacerów historycznych Kresowa Warszawa prezentujący miejsca, wydarzenia oraz postaci pochodzące z Kresów związane z Warszawą lub obecne w przestrzeni miasta poprzez upamiętnienia, tablice, pomniki, nazwy ulic, adresy zamieszkania, pochówki i groby, pamiątki historyczne, ekspozycje muzealne.

Autor i współautor licznych  wystaw poświęconych Kresom min:

  • Łyk Naftusi. Kresowe uzdrowiska w Truskawcu, Morszynie, Lubieniu, Niemirowie i Szkle (Przemyśl 2021)
  • Na Kresy po zdrowie. O uzdrowiskach w Szkle, Lubieniu, Niemirowie, Morszynie, Truskawcu i Druskienikach (Lublin 2022)
  • Borysławsko–Drohobycka ziemia obiecana. O przemyśle naftowym na Kresach (Przemyśl 2022)

W latach 1975 – 1992 instruktor harcerski, drużynowy, komendant szczepu, zastępca komendanta Hufca Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów. Popularyzator historii skautingu i harcerstwa, ziemiaństwa, Legionów, II RP, II wojny Światowej; inicjator działań dokumentacyjnych; animator i współorganizator wydarzeń rocznicowych, wycieczek i rajdów historycznych. Autor i współautor wystaw min:

  • Teraz będzie Polska. Rok 1918 (Warszawa 2008)
  • Teraz będzie Polska! Rok 1918 (Warszawa 2018, nast. Lubaczów, Bolesławiec)
  • 20 kobiet roku 1920 (Warszawa 2020)

Kolekcjoner i bibliofil, twórca gromadzonej od lat 80. XX wieku, liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów, największej prywatnej kolekcji materiałów dotyczących Kresów, obejmującej druki zwarte, ciągłe i ulotne, kartografię, archiwalia, ikonografię, falerystykę, antyki, przedmioty codziennego użytku oraz inne pamiątki pochodzące z Kresów. Materiały i obiekty ze zbiorów T. K. Kozłowskiego zostały wykorzystane w ponad 100 różnorodnych publikacjach poświęconych Kresom. Laureat Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego (2011) oraz Nagrody „Kolekcjonerstwo – Nauka i Upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego za popularyzację kolekcjonerstwa (2021).

W styczniu 2019 powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do składu Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – Instytutu POLONIKA. W październiku 2022 powołany ponownie do składu Rady NIPDKzG – Instytutu POLONIKA.

Od 2011 roku prowadzi profil „Świat Kresów” w Facebooku informujący o podejmowanych działaniach i wydarzeniach związanych z popularyzacją dziedzictwa historyczno-kulturowego  ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – https://www.facebook.com/SwiatKresow

Wybrane prezentacje T. K. Kozłowskiego są dostępne w serwisie YouTube – playlista „Świat Kresów” https://www.youtube.com/playlist?list=PLruMQQH6uNPc95OkE9JUAf3SGrY9oaFud