Krótką uroczystość pod pomnikiem Sybiraków na cmentarzu przy ul. Legnickiej zorganizowało 10 lutego stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa przy udziale oddziału Związku Sybiraków oraz Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. Spotkano się w 83. rocznicę deportacji na Sybir. To bardzo ważna rocznica dla Kresowian. To pierwsza deportacja na Syberię, która odbyła się w 1940 roku. Ona w szczególności dotknęła mieszkańców Kresów. To była przemyślana wywózka zorganizowana przez władze Związku Radzieckiego. Tego rodzaju zsyłki były przeprowadzone czterokrotnie w czasie II wojny światowej. Dotknęły przede wszystkim rodziny inteligenckie Wywożeni byli wszyscy, którzy stanowili zagrożenie dla władzy komunistycznej. Spotkał ich bardzo tragiczny los. Przez wiele lat przeżywali traumę, a mróz, śnieg i strach do dziś śni im się po nocach. 13 kwietnia br. również o 12:00 spotykamy się by  uczcić II deportacje.