Foto relacja Zdzisława Lewandowskiego z spotkania autorskiego Jerzego Pileckiego na I Gali Młodzieżowej  Rady Gminy Żukowice oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im, Galla Anonima w Głogowie.