W poniedziałek, 7  listopada o godz. 17:00, w MBP Głogów im. Galla Anonima przy ul. Jedności Robotniczej 15 będziemy gościli Jana T. Skłodowskigo, ur. w 1950 r. w Warszawie dr. nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, fotografika, pisarza, podróżnika, badacza  Kresów.

Wstęp wolny. Spotkanie poprowadzi J. S. Akielaszek.

Partnerzy Księży Młyn Dom Wydawniczy  Instytut Polonika 

Jan T. Skłodowski. Założyciel i prezes Stowarzyszenia „Res Carpathica”. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpracuje z Instytutem Sztuki i Instytutem Historii PAN, Narodowym Instytutem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA oraz Ministerstwem  Kultury i dziedzictwa Narodowego. 

Odbył ponad 60 podróży badawczo – inwentaryzacyjnych na terenie Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Jest autorem 10 książek i albumów oraz 100 artykułów (m.in. w periodykach: „Cenne, Bezcenne, Utracone”, „Kurier Galicyjski”, ”Lwowskie Spotkania”, „Nasza Rota”, „Płaj – Almanach Karpacki”, „Spotkania z Zabytkami”, „ Twórczość” oraz licznych wystaw fotograficznych w kraju i zagranicą, poświęconych dziedzictwu kulturowemu terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W roku 2009 otrzymał oznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Prezentowana  książka to pierwszy przewodnik w imaginacyjnej podróży w przeszłość Zaleszczyk – perły polskich kurortów międzywojnia, jak mawiano „kawałka Włoch, który zabłądził do Polski”.

 Ostatnie dwa albumy autorstwa Jana Skłodowskiego to:

  • Rafajłowa – huculska wieś w Karpatach Wschodnich. Wydawnictwo „Ruthenus” – Instytut POLONIKA, Krosno-Warszawa, 2018.
  • Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej – Kroże, Krzemieniec, Podoliniec. Instytut POLONIKA, Warszawa, 2019.