To już koniec projektu w #Rumunia, którego celem były prace dokumentacyjne polskiego dziedzictwa kulturowego we wsi Wikszany, leżącej w pobliżu granicy rumuńsko-ukraińskiej. Inwentaryzacji podległy najstarsze polskie nagrobki, usytuowane na współcześnie użytkowanym cmentarzu katolicko-prawosławnym, a także leżącym nieopodal tzw. starym cmentarzu ukrytym w gęstwinie drzew.

Obecnie wieś Wikszany zamieszkuje ok. 40-50 polskich rodzin zrzeszonych wokół kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Polski. Niegdyś Wikszany zamieszkiwane były przez liczną grupę Polaków, a pierwsi polscy osadnicy przybyli do wsi ok. 1848 roku.

Studenci socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadzali wywiady wśród najstarszych żyjących mieszkańców, co sprzyja założeniom projektowym oraz pogłębia więzi z Polonią w Rumunii na Bukowinie.

Projekt realizowany przez Głogowska Edukacja Kresowa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, #InstytutOLONIKA oraz Uniunea Polonezilor din Romania/ Związek Polaków w Rumunii.

#WolontariatZaGranicą, Instytut Polonika